Koulutus, jatkokoulutus

Säädösviidakon käsikirja kaupalliselle kalastajallesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kotimaisen kalan kysyntä kasvaa ja alalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Ammattikalastajan opintoihin kuuluu pyydyksien rakentaminen ja huoltaminen, kalastus ammattikalastusmenetelmillä, saaliin jalostaminen myyntikuntoon ja vesillä liikkumisen taitoja.

Edellytyksenä ammattiin on into käytännön työhön, ulkoilmassa olemiseen, kiinnostus kalabiologiaan sekä vesistöjen ja kalakantojen hyvinvointiin. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteystyötaidot ovat myös hyvin tärkeitä. Vaikka useimmat kalastajat ovat itsenäisiä yrittäjiä, kalastajilla on useita yhteistyöverkostoja kalanjalostajien, kalastajien, kehittäjien ja tutkijoiden kesken. Nämä verkostot luovat hyvät edellytykset nostaa kotimaisen kalan jalostusastetta ja tuovat lisäarvoa. Kalastusammatti on eräänlainen käsityöammatti.

Lisätietoa koulutuksesta: