Laitos- ja elintarvikehuoneiston rekisteröinnit

Säädösviidakon käsikirja kaupalliselle kalastajallesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Elintarvikehuoneisto, jossa käsitellään kalaa ennen vähittäismyyntiä, tulee pääsääntöisesti hyväksyä laitokseksi. Siten esimerkiksi seuraavat toiminnot vaativat laitoshyväksynnän, elleivät ne tapahdu vähittäismyyntipaikassa: kalan perkaus maissa, kalastustuotteiden varastointi (pois lukien kalojen varastointi vesiviljelylaitoksen alueella), kalan fileointi, kalan savustaminen, kalastustuotteiden pakkaaminen. Laitokseen ei voi toimittaa kalaa ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta.

Pienimuotoisessa toiminnassa laitoksen tiloista voi myös olla vähittäismyyntiä, vaikka sille ei ole omaa tilaa. Vähittäismyynti on silloin erotettava ajallisesti kalan muusta käsittelystä. Tämä edellyttää, että viranomainen hyväksyy tämän. Laitoksen hyväksymispäätöksessä tulee olla merkintä vähittäismyynnistä. Elintarvikealan toimijan on haettava kirjallisesti laitoksen hyväksymistä kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta. Toimintaa ei voi aloittaa ennen kuin viranomainen on hyväksynyt laitoksen. Toimijan tulee laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma.


Kalaa voidaan käsitellä ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa, josta tuotteet luovutetaan suoraan lopullisille kuluttajille tai toimitetaan toimijan muualla sijaitsevaan myynti- tai tarjoilupaikkaan, jolloin valmistuspaikka toimii nk. takahuoneena. Jos tuotteita toimitetaan takahuoneesta vain yhteen saman toimijan myynti- tai tarjoilupaikkaan, toimittamisessa ei ole määrärajoituksia. Myynti- tai tarjoilupaikan tulee sijaita saman maakunnan tai sitä vastaavan alueen sisällä kuin takahuone. Jos toimija toimittaa tuotteita takahuoneesta kahteen omaan muualla sijaitsevaan myynti- tai tarjoilupaikkaansa, toiseen näistä on sovellettava vähäisen toimittamisen määrärajoituksia. (Ks. alla 1000 kg ja 30 %). Torimyynti, muu ulkomyynti ja myynti liikkuvista elintarvikehuoneistoista ovat rinnastettavissa toimittamiseen lopulliselle kuluttajalle, joten takahuoneesta voidaan toimittaa tuotteita näihin myyntipaikkoihin ilman maakunta- tai lukumäärärajoitusta. Toimijan ei tarvitse olla alkutuottaja, vaikka hän käsittelisi kalaa ilman laitoshyväksyntää, jos toiminta kuuluu vähittäiskaupan piiriin. Toimija voi siis ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa esimerkiksi savustaa kalaa, ja myydä sitä toreilla.

ilppa -palvelussa voi ilmoittaa useimpien elintarvike- ja terveydensuojelualan toimintojen •    aloittamisesta •    olennaisesta muuttumisesta •    lopettamisesta •    yrittäjän vaihtumisesta

Lisätietoa:

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit: Julkiset kalasatamat, Yksityiset kalankäsittelytilat, Hygienia- ja terveysviranomaisten vaatimukset