Meriturvallisuusvaatimukset

Säädösviidakon käsikirja kaupalliselle kalastajallesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) tehtäviin kuuluu meriturvallisuuden edistäminen, meren saastuttamisen vähentäminen, merionnettomuuksien ehkäiseminen, alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita, ja Euroopan komission ja jäsenmaiden neuvonta meriturvallisuusasioissa ja -lainsäädännössä.

Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä (engl. International Convention for the Safety of Life at Sea; SOLAS) on kansainvälinen meriturvallisuutta käsittelevä sopimus. Se takaa, että kaikki sopimuksen allekirjoittajamaissa rekisteröidyt laivat läpäisevät tietyt minimiturvallisuusmääräykset, jotka koskevat niin rakennetta, välineistöä kuin laivan toimintaa.


Kalastusalukset on luokiteltu kolmeen eri kokoryhmään, helpottaakseen meriturvallisuusasetuksia. Luokkaan I kuuluvat alukset, joiden pituus on alle 15 metriä, luokkaan II kuuluvat alukset, joiden pituus on vähintään 15 metriä, mutta alle 24 metriä ja luokkaan III kuuluvat alukset, joiden pituus on vähintään 24 metriä.

Kalastusaluksen meriturvallisuuskatsastukset.

-Luokkaan I kuuluvalle kalastusalukselle on suoritettava: 1) Peruskatsastus ennen aluksen asettamista liikenteeseen suomalaisena aluksena. Jos alukseen on tehty olennaisia muutoksia, on nämä muutostyöt peruskatsastettava ennen aluksen asettamista uudelleen liikenteeseen.Viiden vuoden aikana on suoritettava: 2) uusintakatsastus viisivuotisjakson lopussa.

-Luokkaan II kuuluvalle kalastusalukselle on suoritettava: 1) Peruskatsastus ennen aluksen asettamista liikenteeseen suomalaisena aluksena. Jos alukseen on tehty olennaisia muutoksia, on nämä muutostyöt peruskatsastettava ennen aluksen asettamista uudelleen liikenteeseen. Viiden vuoden aikana on suoritettava: 2) uusintakatsastus viisivuotisjakson lopussa sekä 3) välikatsastus ja määräaikainen katsastus toisen ja kolmannen vuosipäivän välisenä aikana.

-Luokkaan III kuuluvalle kalastusalukselle on suoritettava: 1) Peruskatsastus ennen aluksen asettamista liikenteeseen suomalaisena aluksena. Jos alukseen on tehty olennaisia muutoksia, on nämä muutostyöt peruskatsastettava ennen aluksen asettamista uudelleen liikenteeseen.

Neljän vuoden aikana on suoritettava: 2) uusintakatsastus neljäntenä vuosipäivänä sekä 3) välikatsastus ja määräaikainen katsastus toisena vuosipäivänä.

Lisätietoa meriturvallisuusvaatimuksista:


Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit: Kalastusaluksen hankinta, Valvonta, Pätevyysvaatimukset