Saaliin ilmoittamisvelvollisuudet

Säädösviidakon käsikirja kaupalliselle kalastajallesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Merialue

Merialueen kaupallisen kalastuksen saalisilmoituksiin sovelletaan Euroopan unionin lainsäädännössä ja sen toimeenpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä olevia säännöksiä ilmoitusvelvollisuudesta.

Kaupallisen kalastajan, joka kalastaa alle 10m:n aluksella tai jään alta tulee ilmoittaa saaliit kuukausittain sähköisellä rannikkokalastuslomakkeella. Lomakkeen käyttöön vaaditaan tunnukset, jotka saa ELY-keskuksesta. Ilmoitus tulee tehdä kalastusta seuraavan kuukauden 20 päivään mennessä. Yli 10 m pitkät alukset ilmoittavat tiedot saaliin purkamispaikan ELY-keskukseen sekä pitävät aluskohtaista kalastuspäiväkirjaa.

Merialueen tärkeimille kalalajeille on asetettu vuosittaiset maakohtaiset saaliskiintiö. Kiintiöityjen kalalajien saaliit Ilmoitetaan aluksen kotipaikan mukaiseen ELY-keskukseen. Kiintiöidyt kalalajit ovat silakka, kilohaili, turska, merilohi ja punakampela. Näiden lajien saaliin ilmoittamisesta ja purkamisesta on erityissäädöksiä, jotka löytyvät Euroopan unionin yhteisessä kalastuspolitiikaassa.

Lohenkalastuksen ennakkoilmoitusvelvoite koskee rysä- ja ajosiimakalastusta vuosittain 15.4.–30.8. välisenä aikana. Kalastusaluksen päällikön tulee tehdä ennakkoilmoitus maihintulon ajasta. Maihintulon tulee tapahtua viimeistään 60 minuutin kuluessa ilmoitetusta ajankohdasta. Ilmoitus tehdään joko sähköisesti tai puhelimitse kalastuksenseurantakeskuksen numeroon +358 294 1036. Lohisaaliit ilmoitetaan kokukohtaisesti lohenkalastuslomakkeella 48 tunnin kuluessa maihin tulosta ja muiden lajien saaliit kuukausittain rannikkokalastuslomakkeella.


Sisävedet

Sisävesillä kaupallinen kalastaja on velvollinen pitämään kalastuksestaan päiväkirjaa sekä ilmoittamaan saalismääränsä vähintään kerran vuodessa Luonnonvarakeskukselle.

Kalastuspäiväkirjaan kirjataan saatujen saaliiden kilomäärät kalastuspäivittäin, kalalajeittain ja pyydyksittäin sekä kalastuksen harjoittamisalue niin, että siitä selviää vesialue joen, järven ja suurissa järvissä järvenselän tarkkuudella. Pyydyksistä kirjataan pyydysten määrä, koko ja pyyntiaika.

Xamk on kehittänyt ammattikalastajille mobiilisovelluksen, jonka avulla kalastaja voi ilmoittaa saalistiedot helposti suoraan viranomaisten tietokantaan puhelimeen ladatulla sovelluksella. Tämä helpottaa huomattavasti saalistietojen lähettämistä sekä lähetettyjen tietojen käsittelyä viranomaispäässä.Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit: Kalastajarekisteri, Polttoaineveron takaisinmaksu, Alkutuotantoilmoitus