Valvonta

Säädösviidakon käsikirja kaupalliselle kalastajallesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Europan unionin yhteinen kalastuspolitiikka (YKP) ja sen valvontasäädökset koskevat merialueella kaupallista kalastusta ja sen valvontaa. Tavoitteena on varmistaa elollisten vesiluonnonvarojen hyödyntäminen ottaen huomioon sosio-ekonomiset näkökohdat ja ympäristön kannalta kestävät olosuhteet sekä turvata alkutuottajille.

Nykytekniikan avulla EU pystyy seuraamaan kalastuslaivastojen toimintaa tehokkaasti. Osa järjestelmistä ovat pakollisia riippuen kalastusaluksen koosta.

Suomessa maa- ja metsätalousministeriö valvoo, ohjaa ja koordinoi yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen valvontaa ja vastaa neuvoston valvonta-asetuksista aluksen satelliittiseurantajärjestelmän tarkoitetuista tehtävistä. Alusten satelliittiseurantajärjestelmään tallennetaan tiedot kalastusalusrekisteriin merkittyjen satelliittiseurantalaitteella varustettujen kalastusalusten liikkeistä pituus- ja leveysastein ilmaistuna (Katso valvontalaki.) Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen valvonnassa käytettävät valvontastrategian sekä valvontasuunnitelmat ja -ohjelmat.

Kalatalousverkosto kuvapankki-18.jpg

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja rajavartiolaitos vastaavat Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien säädösten ja päätösten noudattamisen valvonnasta kalastustoiminnassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo yhteiseen kalastuspolitiikkaan liittyvien kalastusta, saalista, kalan kuljetusta ja kalakauppaa koskevien ilmoitusvelvollisuuksien noudattamista ja vastaa ilmoitusten tallentamisesta tarkoitettuihin rekistereihin. (Katso valvonnan tietojärjestelmät.)

Elintarviketurvallisuusviraston, aluehallintoviraston ja kuntien elintarvikevalvonta-viranomaisten kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyyttä ja kuluttajille annettavia tietoja koskevasta valvonnasta säädetään elintarvikelaissa. (Katso jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset.)

Lisätietoa valvonnasta:


Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit: Kalastusaluksen hankinta, Pätevyysvaatimukset, Meriturvallisuusvaatimukset