Kiintiöidyt kalalajit

Säädösviidakon käsikirja kaupalliselle kalastajallesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kiintiöityjä kalalajeja ovat silakka, kilohaili, turska, lohi ja punakampela. Kiintiöt määritetään vuodeksi kerrallaan ja kiintiöiden täyttymistä seurataan kaupallisten kalastajien ilmoittamien saalistietojen perusteella. Kiintiöillä estetään ylikalastusta.

Kalatalousverkosto kuvapankki-24.jpg

Purkusatama

Elintarvikevalvontaviranomaiselle, joka vastaa kalastusaluksen suunnitelmallisesta valvonnasta, ilmoitetaan kalasaaliin purkusatama tai purkupaikan kunta.

Kalastajan kaikki alukset sekä jokaisen aluksen kalasaaliiden purkusatamat tai purkupaikat on ilmoitettava. Kalastusalusten tarkastukset suoritetaan pääsääntöisesti purkusatamassa.


Kiintiöityjen lajien purkusatamissa valvonta on tiukkaa. ELY-keskus ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus valvovat saaliiden purkua ja kalan ensikauppaa. Valvonnan ja tarkastusten kohteina ovat kalastusalukset ja niiden suorittama kalastustoiminta merellä, saaliserien purkamiset ja kalan ensikäden ostajien toiminta.

Lisätietoa:

Kiintiön saaminen

Suomessa siirryttiin vuonna 2017 silakan, kilohailin ja lohen osalta toimijakohtaisiin kiintiöihin. Toimijakohtainen kiintiöjärjestelmä koskee merialueen kaupalliseen kalastukseen rekisteröidyn aluksen omistavia kalastajia, jotka on merkitty kaupallisen kalastustoiminnan harjoittajista pidettävään rekisteriin. Kalastustavoista järjestelmä koskee silakan trooli- ja rysäkalastusta, kilohailin troolikalastusta sekä lohen kalastusta. Kalastajille on määritetty käyttöoikeudet, joiden perusteella heille vuosittain jaetaan koko kalastuskiintiöstä toimijakohtaiset kalastuskiintiöt. Käyttöoikeus ilmaistaan promilleina Suomen kokonaiskiintiöistä ja se voi olla siirrettävä tai ei-siirrettävä. Asiasta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.


ELY jakaa Suomen silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöt toimijakohtaisiksi kalastuskiintiöiksi hakemuksen perusteella vuosittain.

Lisätietoa kiintiön saamisesta:

Kiintiön siirtäminen ja kiintiökauppa

Uuden lain myötä kalastajat voivat itse päättää miten kiintiönsä käyttävät: he voivat päättää koska kiintiönsä kalastavat, pyytävätkö sen itse, ostavatko lisää kiintiöitä tai myyvätkö sitä toisilleen.

Kiintiön myyminen on merkittävä ELY:n kalastuskiintiörekisteriin.

Ei-siirrettävän käyttöoikeudet koskevat Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden silakan rysäkalastusta sekä Suomenlahden lohenkalastusta ja on suunnattu ryhmän I aloitteleville kaupallisille kalastajille, joilla on merialueelle rekisteröity kalastusalus. Ei-siirrettävän käyttöoikeudet ovat voimassa enintään 5 vuotta.


Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit: Yksityiset vesialueet, Yleiset vesialueet, Alamitat ja rauhoitukset