Yleiset vesialueet

Säädösviidakon käsikirja kaupalliselle kalastajallesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yksityisten vesien ulkopuolisella merialueella eli Suomen talousvyöhykkeellä ja yleisillä vesialueilla on jokaisella Suomeen rekisteröidyillä kaupallisella kalastajalla oikeus harjoittaa kaupallista kalastusta. Poikkeuksen muodostavat lohen ja taimenen pyyntipaikat, jotka vuokrataan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan toimijakohtaisen lohikiintiön omaavalle kaupalliselle kalastajalle.

Euroopan unionin jäsenvaltioihin rekisteröidyillä kalastusaluksilla on yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä säädetty oikeus kaupalliseen kalastukseen Suomen talousvyöhykkeellä ja aluevesillä taikka niillä vesillä, joissa Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan lainsäädännön perusteella saa kalastaa.

Yleisiä vesialueita on meren lisäksi seuraavissa järvissä: Oulujärvi, Lappajärvi, Höytiäinen, Pyhäselkä, Orivesi, Koitere, Puruvesi, Päijänne ja Inarijärvi. Jos kaupallista kalastusta harjoittaa sisävesien yleisvesialueilla tarvitaan aina erillinen lupa. Luvat myöntää Metsähallitus. Vuonna 2019 Metsähallitus järjesti kaupallisille kalastajille lupahaun yleisvesialueille kaudelle 2020-2024 .


Kaupallisen kalastuksen lupien hinnat säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista (1462/2019). Hinnoittelu on pyydyksittäin per kalenterivuosi.

-Nuotta: 100 €

-Rysä (enintään 1,5 m korkea): 10 €

-Isorysä (1,5-5 m korkea): 60 €

-Isorysä (yli 5 m korkea): 130 €

-Trooli: 200 €

-Verkko (31 m), rapumerta, katiska (3 kpl), syöttikoukut (10 kpl)

ja enintään 100 koukun pitkäsiima: 3 €

Lisätietoa vesialueista:

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit: Yksityiset vesialueet, Kiintiöidyt kalalajit, Alamitat ja rauhoitukset