Pätevyysvaatimukset

Säädösviidakon käsikirja kaupalliselle kalastajallesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kansainvälisen merenkulkujärjestön, International Maritime Organization (IMO) yleissopimus luo raamit kalastusaluksen laivaväen koulutuksen, pätevyyskirjoihin ja vahdinpitoon liittyviin vähimmäisvaatimuksiin. Kansainvälinen merenkulkujärjestö on YK:n alainen eritysvirasto.

Kalastusalus jonka pituus on vähintään 10 metriä mutta alle 15 metriä ja joka pyytää järviä sekä sisä- ja ulkosaaristoa tai avomerialueita Suomenlahdella, on päälliköllä oltava kalastusaluksen kuljettajakirja B. Alus joka pyytää muita merialueita Itämerellä rajanaan Pohjanmereen Tanskan ja Ruotsin välillä Skagenin leveyspiiri 57 44,8P on päälliköllä oltava kalastusaluksenksen kuljettajakirja A. Alle 10 metrisen suomalaisen kalastusaluksen miehistö ei tarvitse pätevyyksiä pyyntialueella I, joka kattaa järviä sekä sisä- ja ulkosaaristoa Suomen sisäisten aluevesien ulkorajaan asti

Kalastusalus jonka pituus on vähintään 15 metriä mutta alle 24 metriä on päälliköllä oltava kalastuksen kuljettajakirja A.

Kalastusalus jonka pituus on yli 24 metriä pitää päälliköllä olla kalastusaluksen kuljettajakirja A ja perämiehellä kalastusaluksen kuljettajakirja B.

  • Kalastusaluksen kuljettajankirjan B myöntämisen edellytyksenä on:

1) vähintään 18 vuoden ikä;

2) merenkulkualan koulutusta tarjoavan ammattikorkeakoulun tai oppilaitoksen tai oppilaitoksen, jolla on oikeus antaa kalatalouden perustutkintoon johtavaa opetusta, tai Liikenteen turvallisuusviraston antama todistus siitä, että hakija tuntee:

a) säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä ja sisäisillä kulkuvesillä, merimerkit, merikartan, kompassin, eksymän, suuntimisen, suuntien asettamisen, lokin ja luodin käytön ja laivapäiväkirjan pitämisen;

b) tarpeellisin osin alusten katsastusta ja aluksen päällikköä koskevat säännökset ja määräykset sekä pääpiirteittäin merenkulun sosiaalilainsäädännön;

c) riittävässä laajuudessa polttomoottorien rakenteen, hoidon ja käytön samoin kuin tärkeimmät niitä koskevat säännökset ja määräykset;

3) 12 kuukautta meripalvelua kalastus-, lasti- tai matkustaja-aluksen kansiosastossa.

Lisätietoa pätevyysvaatimuksista:

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit: Kalastusaluksen hankinta, Meriturvallisuusvaatimukset, Valvonta