Työterveyshuolto, Eläke- ja työttömyysturva

Säädösviidakon käsikirja kaupalliselle kalastajallesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kaupallisen kalastajan eläketurvasta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA). Jos kaupallisen kalastajan vuotuinen työtulo on vähintään 3828,13 euroa vuodessa, kuuluu hän pakollisen maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) piiriin. Jos työpanos jää alle tämän alarajan, MYEL-vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena. Kalastustyön lisäksi MYEL-työtä on kalan käsittely, pyydysten valmistus ja korjaus sekä saaliin markkinointi. Maatalousyrittäjän eläkelain mukaista työtä on myös troolin tai nuottakunnan osakkaana tehty kalastustyö sekä osuudella kalastavat. Lakisääteisesti MYEL-vakuutetulla kalastajalla on myös automaattisesti MATA-työtapaturmavakuutus. MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta sinulle korvataan työtapaturman tai ammattitaudin hoidosta, lääkkeistä ja hoitomatkoista aiheutuneet kulut. Vakuutuksesta korvataan myös fysikaalisen hoidon kustannukset sekä tutkimuskuluja ja ansionmenetystä, kun kyseessä on perusteltu epäily vamman tai sairauden työperäisyydestä.

Jos kaupallisella kalastajalla on yksikin työsopimussuhteinen työntekijä, on työterveyshuollon järjestäminen hänelle pakollista. Kaupalliselle kalastajalle itselleen työterveyshuoltoon liittyminen on vapaaehtoista. Työterveyshuollon palvelut hankitaan useimmin terveyskeskukselta. Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus tarjota asukkailleen näitä palveluja. Joissain tapauksissa kunnallisia työterveyspalveluja joko ei ole tai niiden tarjonta ei ole tarvetta vastaava. Tällöin vastaavat palvelut voi hankkia myös yksityiseltä lääkärikeskukselta.

Sinua saattaa myös kiinnostaa seuraavat artikkelit: Yrityksen perustaminen, Arvonlisäverovelvollisuudet