Hygienia- ja terveysviranomaisten vaatimukset

Säädösviidakon käsikirja kaupalliselle kalastajallesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Maailman terveysjärjestön, WHO:n määritelmän mukaan elintarvikehygienialla tarkoitetaan kaikkia niitä välittömiä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, terveellisyys ja puhtaus alkutuotannosta kulutukseen, eli vedestä pöytään asti. Elintarvikehuoneistossa työskentelevän henkilön hygieniaosaamisvaatimukset ovat; Kontaminaatio, perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta, ruokamyrkytykset ja hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta, lainsäädäntö ja viranomaiset. Laki koskee EY-lainsäädännön mukaisesti koko elintarvikeketjua alkutuotannosta kuluttajalle. Lisäksi lain tarkoitusta kuvaavaan pykälään on kirjattu elintarvikkeiden jäljitettävyyden varmistaminen, korkealaatuisen elintarvikevalvonnan turvaaminen elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytysten parantaminen. Elintarvikehygienian tavoitteena on suojata kuluttajaa ihmisravinnoksi soveltumattomien elintarvikkeiden aiheuttamilta terveydellisiltä ja taloudellisilta riskeiltä.

Elintarvikehuoneistossa tulee olla: Riittävästi työskentely-, säilytys- ja varastotilaa, toiminnan edellyttämä ilmanvaihto, lämpötila ja valaistus, riittävästi käsienpesupaikkoja sekä paikkoja astioiden ja välineiden pesua varten, erillisiä, asianmukaisesti varustettuja säilytystiloja siivouksessa käytettäville aineille ja välineille, riittävästi talousveden laatuvaatimukset täyttävää vettä, henkilöstölle riittävästi asianmukaisia pukeutumistiloja, joissa on peseytymismahdollisuus ja riittävät käsienpesumahdollisuudet, henkilöstölle riittävästi WC-tiloja, jotka eivät saa avautua suoraan elintarviketiloihin, asiakkaille riittävästi asianmukaisesti varustettuja WC-tiloja

Lisätietoa:

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit: Julkiset kalasatamat, Yksityiset kalankäsittelytilat, Laitos- ja elintarvikehuoneiston rekisteröinnit