Yksityiset kalankäsittelytilat

Säädösviidakon käsikirja kaupalliselle kalastajallesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kalastajan on ilmoitettava elintarvikehuoneiston toiminnasta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta tulisi käydä ilmi toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot, toimipaikan osoite, toiminnan aloittamisajankohta sekä harjoitettavan toiminnan luonne. Lisäksi ilmoituksessa tulisi olla selvitys, esimerkiksi pohjapiirustus, tiloista sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelusta (elintarvikkeiden käsittely- ja varastointitilat, sosiaalitilat, siivousvälinevarasto, käsienpesupisteet jne.). Ilmoituksessa tulisi myös olla selvitys vedenhankinnasta (kunnallinen talousvesi/oma kaivo/puhdas meri- tai järvivesi).

Elintarvikelainsäädännön lisäksi tulee huomioida mm. rakennusvalvontaviranomaisen, pelastusviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen mahdolliset vaatimukset tilojen ja toiminnan suhteen. Jokainen suunnitelma ja tilojen toteutus arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Toimijalla on oltava järjestelmä toimintaan liittyvien elintarvikehygieenisten riskien hallitsemiseksi. Omavalvonnan on oltava toimintaan nähden riittävä ja katettava koko elintarvikehuoneiston toiminta. Omavalvontaa varten on olemassa valmiita mallipohjia, joita löytyy mm. valvonnan Internet-sivuilta.

Lisätietoa:

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit: Julkiset kalasatamat, Hygienia- ja terveysviranomaisten vaatimukset, Laitos- ja elintarvikehuoneiston rekisteröinnit