Kalastajarekisteri

Säädösviidakon käsikirja kaupalliselle kalastajallesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


Vain kaupalliseksi kalastajaksi rekisteröitynyt saa myydä kalastamaansa saalista. Rekisteriä ylläpitää Varsinais Suomen ELY-Keskus. Kaupalliseksi kalastajaksi voi rekisteröityä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka asuinpaikka tai kotipaikka sijaitsee Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alueella ja joka kalastaa Suomen alueella tai talousvyöhykkeellä taikka niillä vesillä, joissa Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan lainsäädännön perusteella saa kalastaa. Rekisteröinti on voimassa enintään kolme vuotta kerrallaan. Rekisteröinnin käsittelymaksu on 30 €.

Kaupalliset kalastajat rekisteröidään kahteen ryhmään.

1. ryhmä: liikevaihto ylittää kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana keskimäärin 10 000 €/v, tai aloitteleva kalastaja ELY-keskuksen hyväksymällä toimintasuunnitelmalla.

2. ryhmä: muut kaupallista kalastusta harjoittavat.

Kaupallisten kalastajien jako ryhmiin tehdään rekisteröitymisen yhteydessä ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein, tai kalastajan omasta pyynnöstä.

Hallitus on antanut esityksen (alkuvuonna 2021) kaupallisen kalastajan määritelmän muuttamiseksi niin, että kaupallisten kalastajien ryhmittely ei olisi enää kytköksissä arvonlisäverovelvollisuusrajaan.

Lisätietoa kalastajarekisteristä:

Sisävesialueella muut kuin kaupalliset kalastajat eivät saa harjoittaa kalastamansa saaliin ensimyyntiä lukuun ottamatta suoraan lopulliselle kuluttajalle satunnaisesti myytävää vähäistä kala- tai rapuerää. Sisävesien yleisvesialueilla kaupalliseen kalastukseen tarvitsee aina erillisen luvan. Lupahaku vuosille 2020-2024 käytiin vuonna 2019.

Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisillä vesialueilla merellä pelkkä kalastonhoitomaksun suorittaminen sekä kalastusaluksen rekisteröinti oikeuttaa kaupalliseen kalastukseen. Poikkeuksen muodostavat lohen ja taimenen pyyntipaikat, jotka vuokrataan erikseen viideksi vuodeksi lohikiintiötä omaavalle kaupalliselle kalastajalle.

Merialueelta saadun saaliin ensimyynnistä ja sen rajoituksista säädetään Euroopan unionin lainsäädännössä ja sen toimeenpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä.Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit: Polttoaineveron takaisinmaksu, Alkutuotantoilmoitus, Saaliin ilmoittamisvelvollisuudet